Náruč - Mikuláš 2017

Mikuláš pre deti v krízovom centre Náruč.