Náruč - Mikuláš 2016

Mikuláš pre deti v krízovom centre Náruč.